abandoner

/ə'bændənə/

Nghĩa của từ abandoner

danh từ

  • (pháp lý) người rút đơnXem thêm: