abandoned

/ə'bændənd/

Nghĩa của từ abandoned

tính từ

  • bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
  • phóng đãng, truỵ lạcXem thêm: