abaddon

/ə'bædən/

Nghĩa của từ abaddon

danh từ

  • âm ti, địa ngục
  • con quỷXem thêm: