abaction

Nghĩa của từ abaction

danh từ

  • (từ pháp) việc gia súc bị bắt trộmXem thêm: