abacterial

Nghĩa của từ abacterial

tính từ

  • không do vi khuẩn gây raXem thêm: