abacist

Nghĩa của từ abacist

danh từ

  • người gãy bàn phím
  • người kế toánXem thêm: