abaca

Nghĩa của từ abaca

danh từ

  • vải dệt bằng tơ chuối abaca ở philipin
  • cây chuối abacaXem thêm: