aba

/'ɑ:bə/

Nghĩa của từ aba

danh từ

  • áo aba (áo ngoài giống hình cái túi người A-Rập)Những từ có chứa "aba"

Xem thêm: