aasvogel

/'ɑ:sfougəl/

Nghĩa của từ aasvogel

danh từ

  • (động vật học) con kên kên (Nam Phi)Xem thêm: