a-side

Nghĩa của từ a-side

danh từ

  • mặt chính của dĩa hátXem thêm: