a-power

/'ei'pauə/

Nghĩa của từ a-power

danh từ

  • năng lượng nguyên tử
  • cường quốc nguyên tửXem thêm: