a-ok

Nghĩa của từ a-ok

tính từ

  • giống như OK nhấn mạnhXem thêm: