a-bomb

/'ei'bɔm/

Nghĩa của từ a-bomb

danh từ

  • bom nguyên tửXem thêm: