a priori

/'eiprai'ɔ:rai/

Nghĩa của từ a priori

danh từ & phó từ

  • theo cách suy diễn, theo cách diễn dịch
  • tiên nghiệm
    • probability a_priori: (toán học) xác xuất tiên nghiệm
a priori
  • tiên nghiệmXem thêm: