a la mode

/,ɑ:lə'moud/

Nghĩa của từ a la mode

phó từ

  • hợp thời trang, đúng mốtXem thêm: