a fortiori

/'ei,fɔ:ti'ɔ:rai/

Nghĩa của từ a fortiori

phó từ

  • huống hồ, huống là
a fortiori
  • lại càngXem thêm: