a font

/ɑ:'fɜ:ɳ/

Nghĩa của từ a font

phó từ

  • thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghànhXem thêm: