8-bit microprocessor

Nghĩa của từ 8-bit microprocessor

  • (Tech) bộ vi xử lý 8 bítXem thêm: