1 to many relationship

Nghĩa của từ 1 to many relationship

  • (Tech) quan hệ 1 đối nhiềuXem thêm: